Julkaisuoikeus


Julkaisija:
Bayer Oy
PL 415, 20101 Turku
Puh. 020 785 21
Sähköposti: Please enable Javascript to view

Toimitus:
Bayer Oy
Viestintä
PL 415, 20101 Turku

Tekijänoikeus Copyright © Bayer Oy, Turku, Finland

Videot: L.FI.MKT.09.2016.4453
Sivusto: L.FI.MKT.10.2016.4550
Artikkelit: L.FI.MKT.03.2017.4964, landing-sivu ja banneri: L.FI.MKT.05.2017.5132